Flair 10

Verkoopdocumenten Flair10 - HERENHUIZEN

Hieronder treft u diverse documenten behorende bij de verkoop van de 12 Herenhuizen in plan Flair10 – Vroondaal Den Haag. Let op: voor zover de stukken genoemd worden in de ontvangstbevestiging van de koop- dan wel aannemingsovereenkomst vormen zij een onderdeel van de contractvorming. De overige stukken zijn slechts ter informatie.


VOOR- & ALGEMENE INFORMATIE

SITUATIETEKENING 

VERKOOPTEKENINGEN HERENHUIZEN

TECHNISCHE INFORMATIE

MEER-/MINDERWERK (INFORMATIEF)

JURIDISCHE INFORMATIE 

T.B.V. PARKEERPLAATSEN

WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

Zoekvenster sluiten